สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหรี่ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:32 น. 463 ครั้ง นายจักรกฤษ

ในปัจจุบันมีผู้นิยมใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวนมากซึ่งขีดความสามารถของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพสูงแตกต่างจากโทรศัพท์ในยุคก่อน จากเหตุผลดังกล่าวทำให้มีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย มีความทันสมัย ของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น

  จากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบนมือถือสมาร์ทโฟน จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน โดยเน้นโดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำ แต่แฝงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การดำเนินการเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในงานประดิษฐ์เพื่อให้ได้ รูปแบบโครงสร้างของชื้นงาน ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้าง ชุดคำสั่งโปรแกรม แล้วดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ และเริ่มแบ่งงานกันในกลุ่มเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้

สรุป จากผลการทดสอบเครื่องหรี่ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการนำหลอดไฟมาต่อกับเครื่องหรี่ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ที่เครื่องหรี่ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาเปิดแอปพลิเคชั่นควบคุม หน้าจอจะแสดงผลการเชื่อมต่อเริ่มการทำงานของเครื่องหรี่ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยกรสั่งระบบการทำงานเริ่มจากเปิดไฟ ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดความสว่างให้สว่างมากหรือน้อยตามเบอร์ 1 2 3 4 สุดท้ายคือการสั่งหยุดการทำงานของหลอดไฟ