อบรมการผลิตสื่อฯ

กิจกรรมแผนกวิชา วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561, เวลา 15:19 น. 557 ครั้ง นายราเชน

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยวัฒธรรมจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.อุดรธานี

รูปภาพประกอบ :