ประเภท : กิจกรรมแผนกวิชา

แผนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 531 ครั้ง]

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยวัฒธรรมจังหวัด... [อ่าน : 594 ครั้ง]

มีกิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด 2