ประเภท : กิจกรรม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561นาย...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ [อ่าน : 454 ครั้ง]

ข้อมูล : กิจกรรม

แผนกวิชาช่างยนต์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต มีกิจกรรม ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีกิจกรรม ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีกิจกรรม ทั้งหมด 5 เรื่อง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 6 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรม ทั้งหมด 4 เรื่อง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา มีกิจกรรม ทั้งหมด 9 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มีกิจกรรม ทั้งหมด 19 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 6 เรื่อง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีกิจกรรม ทั้งหมด 0 เรื่อง
แผนกช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 1 เรื่อง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 2 เรื่อง
แผนกวิชาสามัญ มีกิจกรรม ทั้งหมด 10 เรื่อง

มีกิจกรรมทั้งหมด 72 เรื่อง